MGW

Wynagrodzenie

Zależnie od zakresu i formy świadczonych usług wynagrodzenie MGW może być w formie ryczałtowej, uzgodnionej kwoty, limitu godzin i stawki godzinowej obowiązującej w MGW lub prowizyjnie od kwoty zawartej umowy leasingu. Możliwe są również łączne warianty wynagrodzenia, zwłaszcza w przypadkach bardziej złożonego projektu.

a) Wynagrodzenie ryczałtowe

Jest to kwotowo określone wynagrodzenie za przygotowanie uzgodnionych materiałów – z reguły stosowane w przypadkach wykonania standardowych czynności przygotowawczych przed rozesłaniem zapytań ofertowych do firm leasingowych (teaser informacyjny, biznes plan, zapytanie ofertowe itp.) lub możliwych do skwantyfikowania czynności (audyt zapisów prawnych). Nie występuje w prostych kontraktach leasingowych, gdzie czynności te mogą być elementem wynagrodzenia prowizyjnego.

b) Wynagrodzenie godzinowe

Jest to wynagrodzenie liczone wg stawki godzinowej i ilości faktycznie przepracowanych przy danym projekcie godzin. Z reguły stosowany przy negocjacjach ofert, dokumentów prawnych, itp. Z uwagi na trudny do określenia zakres negocjacji, zależny od konkretnej firmy leasingowej i jej podatności na negocjacje, ale również od standingu Klienta, stopnia akceptacji ryzyka wynikającego z zapisów prawnych, itp. trudno jest podać kwotę wynagrodzenia. W takim przypadku uzgadniana jest stawka godzinowa MGW i limit godzin, którego MGW nie może bez zgody Klienta przekroczyć. Ostateczne wynagrodzenie wynika z załączonego do faktury time sheet-u.

c) Wynagrodzenie success fee

Jest to podstawowe wynagrodzenie prowizyjne, liczone od kwoty zawartej umowy leasingu. Pobierane jest więc  jedynie w przypadku projektów zakończonych pozytywnie dla klienta. W przypadku poszukiwania tańszej oferty w stosunku do już posiadanej, jest ono również zależne od uzyskanej efektywności (niższych kosztów) oferty.

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 115.500 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Bezpieczny i Tani Leasing | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top