Finansowanie

Najtrudniejsze przypadki da się sfinansować leasingiem

Najtrudniejsze przypadki da się sfinansować leasingiem

Nierzadko się zdarza, że napotykamy problemy w uzyskaniu satysfakcjonującego nas finansowania. Pomimo iż leasing jest łatwiejszą do pozyskania formą niż kredyt, to niektóre projekty i tak mają problemy w znalezieniu Finansującego. Przyczyną takich sytuacji jest albo pogorszona sytuacja finansowa Klienta, zła struktura transakcji, brak odpowiedniego zabezpieczenia bądź brak odpowiednio udokumentowanych źródeł spłaty.  Dla podmiotów niewyspecjalizowanych w radzeniu sobie z takimi barierami, ich przejście jest niezwykle trudne. MGW jest jednak firmą doradczą, która posiada olbrzymie doświadczenie w organizowaniu finansowania. Rozwiązywanie pojawiających się barier to nasze zadanie codzienne. Stąd też czerpiemy doświadczenia pozwalające nam skutecznie realizować takie projekty przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla firm finansujących. Oczywiście należy dla przyzwoitości dodać, że czasami napotykamy projekty, których nie można sfinansować żadnym instrumentem finansowym z uwagi na złą kondycję finansową Klienta. Takich przykładów jest jednak stosunkowo niewiele.

Dla lepszego rozeznania się w naszych możliwościach, opisujemy jeden z projektów zrealizowanych przez naszą Spółkę.

Spółka X wystosowała do MGW zapytania o możliwość wsparcia przy aranżowaniu leasingu, którego przedmiotem miało być kilkadziesiąt autobusów. Łączna wartość projektu wynosiła niespełna 25 mln zł. Klient samodzielnie odwiedził kilka firm leasingowych, które podjęły jednak decyzje negatywne. Jako główne przyczyny podawany był brak zdolności kredytowej Klienta oraz zbyt krótki okres kontraktu do realizacji którego niezbędne były przedmiotowe autobusy. MGW po analizie istotnych elementów projektu, podjął się jego realizacji. W pierwszej kolejności sporządzone zostały projekcje finansowe uwzględniające założenia związane z realizacją wygranego kontraktu. W ten sposób wykazana została perspektywiczna zdolność kredytowa Klienta oraz źródło spłaty dla zaciągniętego zobowiązania. W powiązaniu ze zmianą struktury transakcji umożliwiającą ograniczenie ryzyka Finansującego oraz wynegocjowanym zabezpieczeniem na przepływach z wygranego kontraktu – udało się uzyskać pozytywną decyzją kredytową i zawrzeć umowy leasingu.

To oczywiście jeden z wielu przykładów, w których właściwe rozumienie sposobu kalkulacji ryzyka  przez Finansującego wraz z wykorzystaniem mocnych stron transakcji dało pozytywny rezultat i umożliwiło uzyskanie finansowania.

Jeżeli spotykacie się Państwo osobiście z trudnymi sytuacjami, skonfrontujcie je z nami. Na bazie jednej z wymienionych poniżej form współpracy jesteśmy gotowi wesprzeć Was w procesie aranżowania finansowania.

W trudnych przypadkach zdecydowanie polecamy pakiet „Profesjonalne wsparcie”. Jest to bowiem szczególny przypadek, kiedy należy przewidzieć wyjątkowo szeroki zakres analiz, dyskusji, burzy mózgów, a także przygotować dobre materiały informacyjne (teaser, projekcje itp. ). W ramach pakietu otrzymujecie pełny outsourcing procesu pozyskiwania finansowania, ukierunkowanego na znalezienie najlepszej oferty, ale jednocześnie zawierającego negocjowanie optymalnych zapisów prawnych z najtańszym oferentem i inne czynności opisane szczegółowo [profesjonalne wsparcie]

Istnieje również możliwość wspierania Waszych negocjacji z poszczególnymi finansującymi w sposób ukryty, gdzie nie występujemy bezpośrednio wobec nich w Waszym imieniu, ale dostarczamy Wam argumentów i ustalamy strategie rozmów na bieżąco rekomendując kolejne kroki i rozwiązania. [wsparcie w negocjacjach]

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 115.500 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Bezpieczny i Tani Leasing | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top