Pakiety współpracy

Pakiet – Wsparcie w negocjacjach

W ramach uzgodnionego zakresu współpracy MGW może wspierać każdy etap negocjacji nie występując bezpośrednio wobec finansujących, pozostając niejako „w cieniu” i audytując poszczególne etapy projektu, począwszy od składania ofert, aż do momentu podpisania umowy. Możemy pojawiać się na wspólnych spotkaniach z firmami leasingowymi lub oceniać przesłane mailem materiały. Po każdym etapie otrzymujecie podsumowanie oraz wytyczne do dalszych prac.

Taki model współpracy jest korzystny w sytuacji posiadania dobrych kontaktów z firmami leasingowymi, które chcielibyście utrzymać i pielęgnować, a jednocześnie chcecie zweryfikować stopień elastyczności ofert i realny poziom atrakcyjności rynkowej Waszych leasingowych partnerów.

W efekcie zwiększając własne kompetencje, przedstawiacie się na rynku jako profesjonaliści, nie zdradzając outsourcingu części realizowanych czynności.

W tym wariancie mogą występować wersje pośrednie jakimi są:

  • wspólne występowanie wobec firm leasingowych (jeśli jest to uznane za korzystne dla szybkiej oceny ofert i warunków prawnych)
  • reprezentowanie Klienta przed wybranymi firmami leasingowymi spoza posiadanych kontaktów, do których na mocy otrzymanego pełnomocnictwa MGW zwróci się samodzielnie o ofertę i przeprowadzi negocjacje, przedstawiając ich rezultat i porównując z otrzymanymi samodzielnie ofertami.

Wynagrodzenie za ten pakiet może być albo w formie ryczałtu, jeśli przedmiotem byłby tylko audyt prawny lub tylko audyt finansowy oferty, a MGW nie brałoby ukrytego udziału w rozmowach [wynagrodzenie ryczałtowe], albo w formie wynagrodzenia godzinowego, jeśli udział MGW nie byłby jednoznacznie określony do możliwych do skwantyfikowania działań [wynagrodzenie godzinowe]. Bez względu na formę wsparcia oczekiwalibyśmy również niewielkiego procentowo wynagrodzenia prowizyjnego [wynagrodzenie success fee].

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 115.500 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Bezpieczny i Tani Leasing | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top