Pakiety współpracy

Pakiet – Negocjacje OWUL

Współpraca między nami może polegać również na przeprowadzeniu jedynie audytu otrzymanych projektów umów leasingu. Jego wynikiem jest zawsze raport z wytycznymi do negocjacji i wskazaniem które z zapisów powinny być bezwzględnie zmienione, gdyż ryzyka w nich zawarte są nieakceptowalne i niosą realne możliwości strat w trakcie trwania umowy leasingu.

Oczywiście na Wasze życzenie możemy również wspólnie lub samodzielnie podjąć się negocjacji warunków prawnych, dając Wam rekomendacje do dalszych działań i wskazując firmy, których umowy niosą najmniej elementów ryzyka.

Ten aspekt jest bardzo często – wręcz nagminnie – niedoceniany. Zakłada się pełną uczciwość i partnerstwo firm leasingowych, które w praktyce wyglądają dość różnie. Znane są liczne przypadki bardzo jednostronnych interpretacji zapisów umów lub bezwzględnego korzystania z możliwości podwyższania kosztów leasingu. Wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę w naszych opracowaniach [ranking OWUL].

Zdarza się, że na skutek zmiany warunków realizacji umowy oferta wydająca się najtańsza wiąże się ze skrajnie wysokimi kosztami, znacząco przewyższającymi odrzucone na etapie negocjacji oferty konkurencji.

Więc powtarzamy ponownie:

„Nie lekceważcie ryzyka wynikającego z OWUL!”

To może Was ochronić przed skutkami zmian polityki firm leasingowych.

Niewielki w sumie ryczałtowy koszt naszego audytu jest niczym wobec skali ryzyka, na które się nieświadomie narażacie [wynagrodzenie ryczałtowe]. W przypadku udziału w negocjacjach pobralibyśmy dodatkowo wynagrodzenie zależne od ilości godzin przeznaczonych na ten proces [wynagrodzenie godzinowe].

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 115.500 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Bezpieczny i Tani Leasing | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top