Pakiety współpracy

Pakiet – Profesjonalne wsparcie

Jeśli interesuje Was uzyskanie maksimum efektów związanych z organizacją finansowania Waszych potrzeb inwestycyjnych, zarówno w aspekcie ceny leasingu, jak i bezpieczeństwa obsługi zawartych umów, proponujemy swój maksymalny wkład w realizację projektu, polegający na organizacji i przeprowadzeniu wszystkich poszczególnych etapów, od przygotowania zapytania ofertowego, dokumentacji projektu, zebrania ofert i ich weryfikacji, negocjowania warunków prawnych zawieranych umów, aż do nadzoru nad podpisaniem końcowej umowy leasingu.

Pozwala to zdecydowanie najpełniej ocenić aktualną sytuację rynkową i wybrać w pełni optymalną ofertę. Absolutnie rekomendujemy ten wariant zwłaszcza dla dużych i skomplikowanych projektów, na wielomilionowe kwoty, gdzie nawet prosty błąd może prowadzić do bolesnych konsekwencji.

W ramach tego pakietu MGW dokonuje następujących czynności:

 • W zakresie wyboru przedmiotu leasingu:
  • doradztwo w zakresie wyboru typu, marki i wyposażenia pojazdów oraz ich dostawcy (konkretnego dealera),
  • negocjacja ceny zakupu pojazdów,
  • negocjacja warunków umowy dostawy i gwarancji,
  • negocjacja pakietów serwisowych, w tym cen i zasad wymiany opon lato/zima,
  • analiza porównawcza rodzajów napędu vs. potrzeby Klienta (kalkulacja dot. wyboru benzyna/diesel/benzyna + gaz).
 • Wybór formy i struktury finansowania.
  • analiza porównawcza korzyści i wad leasing finansowy/kredyt/gotówka/wynajem długoterminowy/leasing operacyjny pozabilansowy,
  • szczegółowa kalkulacja uwzględniająca sytuację Klienta i jego preferencje, obejmująca porównanie w/w form finansowania,
  • ustalenie optymalnej struktury finansowania uwzględniające aspekty podatkowe (CIT, VAT) i rachunkowe po stronie Klienta (okres vs. amortyzacja, opłata wstępna, wykup, waluta, itp.).
 • Wybór partnera finansowego i zakresu jego usług.
  • przeprowadzenie wieloszczeblowego konkursu ofert wśród czołowych Instytucji Finansowych specjalizujących się w tego typu transakcjach obejmującego wszystkie istotne parametry finansowe umów, w tym koszty dodatkowe takie jak ubezpieczenie pojazdów i sposób jego rozliczenia (własne, obce, w ratach, wieloletnie, zakres ochrony, klauzule ograniczające odpowiedzialność, produkty dodatkowe takie jak car assistance, gaap, itp.), opłaty za rejestrację itp.
  • negocjacje warunków cenowych z wybranym partnerem, w tym obejmujące TOiP,
  • szczegółowa analiza ryzyk ekonomiczno-prawnych wynikających z projektów umów,
  • negocjacje warunków wszystkich umów.
 • Wsparcie w uruchamianiu Projektu.
  • asysta przy zawarciu umów,
  • asysta przy zamówieniu pojazdów,
  • asysta przy odbiorze przedmiotów,
  • asysta przy uruchomieniu umowy i ustaleniu ostatecznej wartości przedmiotów.

Wynagrodzenie za czynności związane z realizacją powyższego pakietu będą składały się z części ryczałtowej [wynagrodzenie ryczałtowe] za realizację etapu analityczno-ofertowego (teaser, biznes plan, projekcje, zapytanie ofertowe itp.) oraz uzgodnionego procentowego success fee [wynagrodzenie success fee]

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 115.500 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Bezpieczny i Tani Leasing | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top