Rozliczenie umowy leasingu

Najkorzystniejsze rozliczenie umowy przy szkodzie całkowitej

Najkorzystniejsze rozliczenie umowy przy szkodzie całkowitej

Czy miałeś kiedyś przypadek rozliczenia umowy leasingu, która z różnych przyczyn zakończyła się przed terminem (szkoda całkowita, zakończenie na wniosek Klienta, itp.)? Byłeś zadowolony z kwoty rozliczającej transakcję? Zapewne nie, bo jeśli nie wynegocjowałeś rozsądnych warunków przed zawarciem umowy, zastosowano wobec Ciebie standardowe zapisy OWUL. Na czym one polegają?

Rozwiązania w każdej firmie są inne, ale łączy je jedna cecha – jak najwięcej „konfitur” powinno zostać w kieszeni finansującego. Osiąga się to w różny sposób: nie ta stopa dyskonta, nie wszystkie opłaty podlegają dyskontowaniu, itp. W przypadku umów na duże wartości różnice mogą być znaczące.

A przecież firmie leasingowej powinno wystarczać rozliczenie umowy w taki sposób, aby dokonał się zwrot zainwestowanych i niespłaconych środków, ewentualnie z jakąś kwotą pokrywającą koszty wcześniejszego zakończenia.

Przykład oparty o autentyczną umowę:

Umowa na 7 lat, wartość 2,59 mln zł, szkoda zaraz po zawarciu umowy. Rozliczenie:

  • po kapitale do spłaty – 2,59 mln zł
  • wg standardowych zapisów umowy leasingu – 2,8 mln zł
  • różnica w rozliczeniu – 210.000 zł.

Jak osiągnąć optymalne warunki rozliczenia? To proste – daj szansę profesjonalistom. Jeśli negocjujesz nowe umowy – zwróć się do nas o wsparcie w tym procesie. W różnych wariantach współpracy, zależnych od Twoich preferencji, umożliwimy Ci zawarcie umowy na warunkach, które zapewnią Ci komfort w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy.

Preferowanym przez nas wariantem współpracy jest pakiet „Profesjonalne wsparcie” w jego ramach otrzymujecie pełny outsourcing procesu pozyskiwania finansowania, ukierunkowanego na znalezienie najlepszej oferty, zawierającego negocjowanie optymalnych zapisów prawnych z najtańszym oferentem i inne czynności opisane szczegółowo [profesjonalne wsparcie]

Możemy również umówić się na inny scenariusz działań nazywany przez nas pakietem „bezpieczny OWUL”. W jego ramach podejmiemy się wyłącznie działań związanych z analizą i negocjacjami treści projektowanej umowy leasingu [pakiet bezpieczny OWUL]

Istnieje również możliwość wspierania Waszych negocjacji z poszczególnymi finansującymi w sposób ukryty, gdzie nie występujemy bezpośrednio wobec nich w Waszym imieniu, ale dostarczamy Wam argumentów i ustalamy strategie rozmów na bieżąco rekomendując kolejne kroki i rozwiązania. [wsparcie w negocjacjach]

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 115.500 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Bezpieczny i Tani Leasing | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top